ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วงจรซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์103


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3222

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์