วิชาบาลี


ผู้สอน
วรณัน พันธ์แก่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาบาลี

Class ID
32255

สถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
คำอธิบายวิชา

นอนจนเช้ารับรู้เรื่องราวทุกอย่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)