ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ครูคูปองสาระภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32294

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนจากพลเมืองสู่พลโลกสำหรับครูสังคมศึกษา

“แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะพลเมืองและพลโลก”แบบ Active Leaning ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น