30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษากรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ