อิติ้บ
ผู้สอน

กมลชนก ประทุมมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อิติ้บ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32395

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลางสอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.