ม.5
ผู้สอน

นาง พิยดากรณ์ สำรวมจิต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3247

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาพระพุทธศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.