homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3252

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

                              การสังเกตการอ่าน การพูด การฟังและการอภิปรายและการสนทนาและการบรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสรุปเนื้อหากระทัดรัดและชัดเจน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)