homeนวัตกรรมทางการศึกษา
personperson_add
นวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้สอน
person
นาย เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
326

สถานศึกษา
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาความหมายประเภทของสื่อ   การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)