ผู้สอน
นาย เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมทางการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
326

สถานศึกษา

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาความหมายประเภทของสื่อ   การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา