homeการสร้างนวัตกรรม
personperson_add
การสร้างนวัตกรรม

ผู้สอน
person
นางละมุลศรี บุญตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างนวัตกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
329

สถานศึกษา
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)