เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างนวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางละมุลศรี บุญตา

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหา