ผู้สอน
บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857-412 Plant design


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32935

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร