homeการผลิตสื่อในชั้นเรียน
personperson_add
การผลิตสื่อในชั้นเรียน

ผู้สอน
person
นาย จำ จำเริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อในชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
330

สถานศึกษา
รร เมืองใหม่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายประเภทของสื่อ กาารผลิตสื่อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)