ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Educational Purposes)
ผู้สอน

เฟื่องเดช สนธิกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Educational Purposes)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33053

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.