ภาษาไทย ป.4
ผู้สอน

เหมันต์วรรษา บุญหาญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33064

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

สร้างขึ้นเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นห้องเรียนออนไลน์สำหรับการสอน วิชาภาษาไทย

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.