ปวส.1/1 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561
ผู้สอน

นาง พรชนก เฮงประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1/1 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33103

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.