ผู้สอน
นางสาว ทัศนีย์ ช่วยชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/4 ปีการศึกษา 2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3311

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 5 (ค33101) ชั้น ม.3/4 โรงเรียนตะโหมด  จ.พัทลุง