homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4

ผู้สอน
นางสาว ฝาตีม๊ะ รอมานี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3316

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.2/4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)