ผู้สอน
มูหมัดอีซา เจ๊ะนิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ สมทบ บช ๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33216

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ