เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดีคำโคลง จรรโลงใจ By ครูฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิญญา สมประสงค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

ในชั้นเรียนวรรณคดีคำโคลง จรรโลงใจนี้ จะสอนเกี่ยวกับโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร เนื้อหาสอดคล้องกับสำนวนไทยที่มุ่งแสดง ความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต โคลงโลกนิติเป็นวรรณคดีคําสอนที่แม่้ว่าจะมีมาเนิ่นนานแต่มีความทันสมัยเหมาะแก่ผู้อ่านที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้