วรรณคดีคำโคลง จรรโลงใจ By ครูฟ้า
ผู้สอน

อภิญญา สมประสงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วรรณคดีคำโคลง จรรโลงใจ By ครูฟ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33254

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนวรรณคดีคำโคลง จรรโลงใจนี้ จะสอนเกี่ยวกับโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร เนื้อหาสอดคล้องกับสำนวนไทยที่มุ่งแสดง ความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต โคลงโลกนิติเป็นวรรณคดีคําสอนที่แม่้ว่าจะมีมาเนิ่นนานแต่มีความทันสมัยเหมาะแก่ผู้อ่านที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.