ผู้สอน
รัชพล กลัดชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการความรู้ ป.ตรีรุ่น 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33339

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวความคิดของการจัดการความรู้ วงจรของระบบการจัดการความรู้ การเสาะหา และสร้างความรู้แบบฝังลึก การสร้างความรู้เพื่อให้ใช้งานในระบบฐานความรู้ เทคโนโลยีการใช้งานและการสร้างระบบการจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างและใช้งานการจัดการความรู้ แง่มุมทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

        The basic concept of knowledge, the KM system life cycle, explore tacit knowledge creation and capture, the codifying that knowledge and implementing systems to make use of knowledge base, technical aspects of knowledge management, data mining and knowledge management tools and portals, the ethical, legal, and managerial issues in knowledge management