homeม.1
personperson_add
ม.1

ผู้สอน
person
ธนกฤต เรืองสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33375

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเลือกเติมหน่วยการวัดในเรื่องต่อไปนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

                                      นิ้ว   คืบ      ศอก     เซนติเมตร  เมตร         
                                      กิโลเมตร          วินาที   นาที         ชั่วโมง


              สมปองเป็นเศรษฐี อยู่บ้านตึก 5 ชั้น สูงประมาณ 20  ............ สมปองต้องการบริจาคโทรทัศน์ ขนาด 20 ......... จำนวน 2 เครื่อง ให้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก วันที่สมปองเดินทางไปจังหวัดนครนายก เขาขับรถออกจากบ้านโดยใช้อัตราเร็วเฉลี่ย 80 ……………..ต่อ……………..
เมื่อถึงรังสิต สมปองรู้สึกหัวจึงหยุดพักเพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือ เมื่อจอดรถริมถนนแล้ว ต้องเดินผ่านสะพานข้ามคลองยาว 10 ............. ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคนแน่นมากเจ้าของร้านต้องจัดที่นั่งเสริมเป็นม้านั่งเล็กๆๆให้สมปองนั่ง ม้านั่งนี้สูงเพียง 30 ....................  เมื่อสมปองรับประทานเสร็จแล้ว    ต้องเดินทางต่อไปอีกเป็นเวลาประมาณ 1.............. 15 ……..... จึงจะถึงโรงเรียน หลังจากที่สมปองบริจาคโทรทัศน์แล้ว ครูใหญ่ได้มอบพรมเช็ดเท้าฝีมือของนักเรียนขนาด 1.5  ……..….X 2……….…..  ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.