home2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
personperson_add
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33381

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.