แจกงาน
ผู้สอน

พิพัฒน์พงศ์ พุทธรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แจกงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33391

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ptV^n


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.