homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5

ผู้สอน
ศุภนุช ประพิณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3340

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ วิธีรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมค้นหาบนเว็บ การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต อีเมล การรับและส่งอีเมล 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)