เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ วิธีรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมค้นหาบนเว็บ การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต อีเมล การรับและส่งอีเมล