การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์
ผู้สอน

ผศ. วัชรี หิรัญพันธุ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3346

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การนำเสนอสินค้า เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.