homeการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์
person
การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
ผศ. วัชรี หิรัญพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3346

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การนำเสนอสินค้า เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)