สุขศึกษา ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุมภวาปี