homeสุขศึกษา ม.6
personperson_add
สุขศึกษา ม.6

ผู้สอน
person
นางสาว สุภาภรณ์ ศรีเกียรติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
335

สถานศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุมภวาปี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)