สุขศึกษา ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุมภวาปี