ผู้สอน
Kanthinat Porluan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Sport Management for Business


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33551

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

Individual and Team Sport Management for Business

บธ 131002