ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การทดลองในเคมีเชิงฟิสิกส์ (Experiments in Physical Chemistry)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33598

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การทดลองในเคมีเชิงฟิสิกส์ (Experiments in Physical Chemistry)