Planktonology
ผู้สอน

วรพร ธารางกูร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Planktonology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33616

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.