ผู้สอน
จินตนีย์ รู้ซื่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BUS-721 (2/61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33620

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนจบคอร์ส พร้อมสอบ proposal