homeสุคนธศาสตร์
person
สุคนธศาสตร์

ผู้สอน
Dr.nana รัตนา ปานเรียนแสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุคนธศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3365

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และผู้สนใจศาสตร์แห่งการใช้กลิ่นเพื่อสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)