homeสุคนธศาสตร์
personperson_add
สุคนธศาสตร์

ผู้สอน
Dr.nana รัตนา ปานเรียนแสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุคนธศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3365

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และผู้สนใจศาสตร์แห่งการใช้กลิ่นเพื่อสุขภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)