ผู้สอน
ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

N09 สุนทรีย์ เทอม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33722

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์