ผู้สอน
ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

N11 สุนทรีย์ เทอม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33740

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อนักศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์