ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BIS0632 การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33741

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

BIS0632     การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์                                      3(2-2-5)

                  New Venture Creation for Online Business                                   

                  การบริหารธุรกิจออนไลน์ การสร้างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจจำลอง การประเมินและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับการเริ่มธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจใหม่