ผู้สอน
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ01(บัญชี) วันอังคารเช้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33776

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

บัญชี