ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ecn 231 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33781

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

-