มัธยมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจระบบโครงสร้างกระดูก