มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ทวีป วิชาราช

โรงเรียนปากชมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจระบบโครงสร้างกระดูก