homeมัธยมศึกษาปีที่ ๔
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้สอน
person
นาย ทวีป วิชาราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
338

สถานศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจระบบโครงสร้างกระดูก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)