homeมัธยมศึกษาปีที่ ๔
person
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้สอน
นาย ทวีป วิชาราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
338

สถานศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนเข้าใจระบบโครงสร้างกระดูก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)