ผู้สอน
พิมพลอย สุโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มาตราตัวสะกดภาษาไทยครูพิมพลอย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33810

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

6521