ผู้สอน
นาย คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณิตหมู่ 1-2ปี61/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33846

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณิตหมู่ 1-2ปี61/2