เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Marine Microbiology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดจำแนกจุลชีพในทะเล สรีรวิทยา นิเวศและกระบวนการต่างๆ ของจุลชีพในทะเล วิธีการแยกและการเลี้ยงจุลชีพบางชนิดในห้องปฏิบัติการ