3091203 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 2561
ผู้สอน

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3091203 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33893

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายชั้นเรียน

3091203, 1 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 37603


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.