เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบภาพ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดสัญญาณภาพกล้องวีดีโอชนิดต่างๆ และการบันทึกสัญญาณลงในแถบแม่เหล็ก vcd, dvd, Hard Disk, Media player และอื่นๆ  การนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด catv, matv ระบบรักษาความปลอดภัย ขั้วต่อสายนำสัญญาณ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพ การตัดต่อภาพ วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณแบบใช้สาย และแบบไร้สาย การทดสอบระบบภาพด้วยเครื่องมือวัดทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพและการประมาณราคาการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา