ผู้สอน
สุณีย์ บุญกำเหนิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

718-142


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34159

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการประกอบอาหารเรียนรู้การเลือกซื้อ การเตรียม การปรุง และการจัดเสริฟอาหาร