home6100101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (พฤหัสฯ-บ่าย) 1/2555
person
6100101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (พฤหัสฯ-บ่าย) 1/2555

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6100101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (พฤหัสฯ-บ่าย) 1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3419

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)