ผู้สอน
อาจารย์ ชนนินทร์ งามการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English for learners


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3420

สถานศึกษา

สถาบันภาษา The AK.C


คำอธิบายชั้นเรียน

เจตนาของการสร้างห้องนี้คือ มีความคาดหวังให้พี่ๆ น้องๆ หรือเพื่อนๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนภายในสถานศึกษา หรือ สอบเข้าหมาวิทยาลัยต่างๆ ได้อย่างสำเร็จลุล่วง