เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้งาน