ผู้สอน
พงศ์จิตติ อุดมจรัสเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เนื้อหาเพื่มเติมเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ปวช.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34263

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

เพิ่มเติมเนื่้อหา  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  ระดับ ปวช.