ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิจัยทางการจัดการกีฬา ศิลป์ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34286

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา