เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล it61-ก2-2-61
ผู้สอน

pawat chimlek

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล it61-ก2-2-61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34299

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.