ผู้สอน
จันทร์จิรา บุญญวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34423

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์