homeนิราศภูเขาทอง
personperson_add
นิราศภูเขาทอง

ผู้สอน
ครูดาวิกา สวยจัด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นิราศภูเขาทอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34439

สถานศึกษา
โรงเรียนนวัตกรรมมัธยมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนบอกลักษณะของนิราศภูเขาทองว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.