เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นิราศภูเขาทอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฌอมาลย์ สวยมากจ้า

โรงเรียนนวัตกรรมมัธยมศึกษา

ให้นักเรียนบอกลักษณะของนิราศภูเขาทองว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง